“ฝึกตนในการนมัสการ” (สด.24:1-10) คำเทศนาวันที่ 26 พฤษภาคม 2019 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง