คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค.2021 “ฉลองคริสต์มาส” ลก.1:26-38 โดย อศจ.บุญรอด คำมูล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง