“ที่พึ่งพายามยาก” (สดุดี 46:1-11) คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย.2020 โดย ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า คริสตจักรใจสมานรามคำแหง