มาร่วมการนมัสการและฟังคำเทศนากับเราได้ทุกวันอาทิตย์ Join us for weekly worship services. เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย ยอห์น 15:5 I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. John 15:5 ศุกร์อธิษฐาน 19:00 – 21:00 (TH) รอบเช้า 08:30 – 10:30  (TH with EN translations provided) รอบสอง 10:30 – 12:30 (TH with EN translations provided) รอบโอเอซิส Oasis 17:30 – 19:30 (EN with TH translations provided)