“หนามแห่งพระพร” (2คร.12:7-10) คำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 25 ส.ค. 2019 โดย ผป.สกุล มงคลอดิสัย คริสตจักรใจสมานรามคำแหง