คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.2021 โดย อศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์ จำเริญขึ้นในความวางใจ (มธ.6:25-33) คริสตจักรใจสมานรามคำแหง