คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.2021 โดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล “ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ” ฮบ.11:1 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง