คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค.2022 “เดินกับพระเจ้าของท่านด้วยคำอธิษฐาน” โดย อศจ.วรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง