คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 24 เม.ษ.2022 “แรงปรารถนาฝ่ายวิญญาณ” ฟิลิปปี3:7-11 โดย ผป.สกุล มงคลอดิสัย คริสตจักรใจสมานรามคำแหง