“อย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยที่เราทำในวันนี้” (ศคย.4:1-10) คำเทศนาวันที่ 16 มิถุนายน 2019 โดย ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า คริสตจักรใจสมานรามคำแหง