“พระเจ้าผู้เป็นไปได้” (ลก.8:40-56) คำเทศนาวันที่ 23 มิถุนายน 2019 โดย อ.วรพงศ์ คงล้วน และคำพยานชีวิต โดย คุณพรชัย องก์พัฒนกุล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง