คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค.2023 “น้ำหนักของไม้กางเขน” โดย อศจ.วรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง