คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย.2021 โดย ผป.ธนาชัย นิติสโมสร “คำอุปมาเรื่องบุตรหายไป” ลูกา15:11-31 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง