คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย.2021 โดย นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ “พระพรทวีคูณ” คริสตจักรใจสมานรามคำแหง