“ชีวิตที่ไม่ต้องอธิษฐาน” (2พกษ.19) คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค.2020 โดย อศจ.วรพงศ์ คงล้วน คริสตจักรใจสมานรามคำแหง