คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 ธ.ค.2021
“ของประทานดีเลิศจากพระเจ้า -2” ยก.1:17
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง