คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย.2022 “เพ่งดูพระเยซู” สดุดี 34:5 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง