“การทรงเรียกสู่พันธกิจ” (โยนาห์1:1-3) คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย.2019 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง