“ดำเนินชีวิตสมกับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี” (สดด.8:3-9) คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2019 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง