คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค.2021
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
“ความอดทนที่ยาวนานด้วยความยินดี” คส.1:11
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง