“ความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” (1ยน.1:1-3)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย.2019
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง