คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.2022 พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ช่วยอัศจรรย์ โดย ผป.แสงชัย อิศราภรณ์ศรี คริสตจักรใจสมานรามคำแหง