คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.2023 “ผู้ติดตามพระคริสต์ ด้วยความเชื่อมั่นคงเป็นพลังเกิดผล” โดย ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท คริสตจักรใจสมานรามคำแหง