คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2023 “สวมใจเมตตา” โคโลสี.3:12 โดย ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า คริสตจักรใจสมานรามคำแหง