ฉายแสงโดยความสัตย์ซื่อ (มธ.25:14-30) คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย.2020 โดย อ.บุญรอด คำมูล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง