“พระเจ้าทรงเป็นประมุข” (สดุดี 127:1) คำเทศนาวันที่ 14 เมษายน 2019 โดย ผป.สมชัย รวีพงศ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง