“ดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะตามพระสัญญาพระเจ้า” (2ซมอ.22:31) คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 13 ต.ค. 2019 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง