“ใครในยามยาก?” ลูกา 10:25-37 คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย.2022 โดย ศจ.ลักษณา เพฑูริยาเวทย์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง