คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค.2023 “เกิดผลมากเป็นสาวกของเรา” ยอห์น15:1-11 โดย อศจ.บุญรอด คำมูล คริสตจักรใจสมานรามคำแหง