คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค.2021 “หนึ่งเดียวในพระกาย” (อฟ.5:22-23) โดย อศจ.สาธิต พรรณพิพัฒน์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง