“นางมารีย์ แบบอย่างแม่ที่เป็นพร” คำเทศนาวันที่ 11 สิงหาคม 2019 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง