“ชีวิตแห่งหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ” (กจ.3:1-10) คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย.2019 โดย ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง