คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ษ.2022 “ชีวิตที่มุ่งสู่จุดประสงค์” เยเรมีย์1:5 โดย นพ.ยงยุทธ หวังรุ่งทรัพย์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง