“การให้เป็นเหตุให้มีความสุข” (กจ.20:35)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 2019
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง