คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย.2022
“แบบอย่างแห่งการรับใช้” ยอห์น 13:1-15
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง