“ปีแห่งการสร้างสาวก” มธ.28:19-20
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คำเทศนาอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2023
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง