“การจัดลำดับความสำคัญในชีวิต” (ลูกา 10:38-42)
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง