คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค.2023
“จ่ายราคา” 1ปต.1:18-19
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง