“ลุกขึ้นฉายแสง” (อสย.60:1-2)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค.2020
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง