“เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราเป็นผู้ทรงนำเรากับปู่ย่าตายายของเราขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากเรือนทาสนั้น และเป็นผู้ทรงทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่ในสายตาของเรา และทรงคุ้มครองเราไว้ตลอดทางที่เราได้เดินไป และท่ามกลางชนชาติทั้งหลายซึ่งเราผ่านไป” (โยชูวา 24:17) “It was the Lord our God himself who brought us and our parents up out of Egypt, from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled.” (Joshua 24:17)   มาร่วมการนมัสการและฟังคำเทศนากับเราได้ทุกวันอาทิตย์ Join us for weekly worship services. ศุกร์อธิษฐาน 19:00 – 21:00 (TH) รอบเช้า 08:30 – 10:30 (TH with EN translations provided) รอบสอง 10:30 – 12:30 (TH with EN translations provided) รอบโอเอซิส Oasis 17:30 – 19:30 (EN with TH translations provided)