“ถูกสร้างใหม่เพื่อให้ประกอบการดี” (อฟ2:10)
คำเทศนาวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.2019
โดย ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
คริสตจักรใจสมานรามคำแหง