มาร่วมการนมัสการและฟังคำเทศนากับเราได้ทุกวันอาทิตย์ Join us for weekly worship services.   ศุกร์อธิษฐาน 19:00 – 21:00 (TH) รอบเช้า 08:30 – 10:30  (TH with EN translations provided) รอบสอง 10:30 – 12:30 (TH with EN translations provided) รอบโอเอซิส Oasis 17:30 – 19:30 (EN with TH translations provided)