คำเทศนา “ลุกขึ้นกลับสู่งานรับใช้ที่เกิดผล” 2พกษ.6:1-7 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข วันที่ 18 มีนาคม 2018 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง