คำเทศนา “คนต้นแบบ” (กจ.7:20-22) ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล วันที่ 15 เมษายน 2018 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง