บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ “เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 10 ต.ค.- 28 พ.ย. 2017

MP.3  เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 10 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 10 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 17 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 17 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 24 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 24 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 31 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 31 ต.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 7 พ.ย. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 7 พ.ย. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 14 พ.ย. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 14 พ.ย. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 28 พ.ย. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 28 พ.ย. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 12 ธ.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“เหตุใดผู้ชอบธรรมจึงทนทุกข์” พระธรรมโยบ วันที่ 12 ธ.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)