บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ “ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันที่ 21 ก.พ.-28 มีค. 2017

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 28 ก.พ. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 7 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 7 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 14 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 14 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 21 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 28 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่1)

“ดำเนินชีวิตอย่างฉลาดและรอบคอบ(1) พระธรรมสุภาษิต” วันอังคารที่ 28 มี.ค. 2017 (ชั่วโมงที่2)