บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ พระธรรม  “ยอห์น” วันที่ 16 ก.พ. – 30 มี.ค. 2021

MP.3   พระธรรม “ยอห์น”

“ยอห์น” ตอนที่ 1  วันที่ 16 ก.พ. 2021

“ยอห์น” ตอนที่ 2  วันที่ 23 ก.พ. 2021

“ยอห์น” ตอนที่ 3  วันที่ 2 มี.ค.  2021

“ยอห์น” ตอนที่ 4  วันที่ 9 มี.ค. 2021

“ยอห์น” ตอนที่ 5 วันที่ 16 มี.ค. 2021

“ยอห์น” ตอนที่ 6 วันที่ 23 มี.ค. 2021

“ยอห์น” ตอนที่ 7 วันที่ 30 มี.ค. 2021