บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์  พระธรรม “เยเรมีย์” วันที่ 5 มี.ค. – 30 เม.ย. 2019

MP.3   พระธรรม “เยเรมีย์”

“เยเรมีย์” วันที่ 5 มี.ค. 2019

“เยเรมีย์” วันที่ 12 มี.ค. 2019

“เยเรมีย์” วันที่ 19 มี.ค. 2019

“เยเรมีย์” วันที่ 26 มี.ค. 2019

“เยเรมีย์” วันที่ 2 เมษายน 2019

“เยเรมีย์” วันที่ 9 เมษายน 2019

“เยเรมีย์” วันที่ 23 เมษายน 2019

“เยเรมีย์” วันที่ 30 เมษายน 2019