บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ พระธรรม  “ฮีบรู” วันที่ 4 ก.พ. – 17 มี.ค. 2019

MP.3   พระธรรม “ฮีบรู”

“ฮีบรู” ตอนที่ 1  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019

“ฮีบรู” ตอนที่ 2  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019

“ฮีบรู” ตอนที่ 3  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019

“ฮีบรู” ตอนที่ 4  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

“ฮีบรู” ตอนที่ 5  วันที่ 3 มีนาคม 2019

“ฮีบรู” ตอนที่ 6  วันที่ 10 มีนาคม 2019

“ฮีบรู” ตอนที่ 7  วันที่ 17 มีนาคม 2019