บันทึกคำสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ พระธรรม  “ปัญญาจารย์” วันที่ 15 ก.ย. – 27 ต.ค. 2020

MP.3   พระธรรม “ปัญญาจารย์”

“ปัญญาจารย์” ตอนที่ 1  วันที่ 15 กันยายน 2020

“ปัญญาจารย์” ตอนที่ 12 วันที่ 22 กันยายน 2020

“ปัญญาจารย์” ตอนที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2020

“ปัญญาจารย์” ตอนที่ 4 วันที่ 6 ตุลาคม 2020

“ปัญญาจารย์” ตอนที่ 5 วันที่ 20 ตุลาคม 2020

“ปัญญาจารย์” ตอนที่ 6 วันที่ 27 ตุลาคม 2020